¡Lo más vendido!

Categorías

Novedades

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En el present document exposem la política de devolucions de Stringsfield, que s'acull al que legalment establert segons la normativa actual, i que el client accepta cada vegada que realitza una compra a través del nostre web.

Davant de qualsevol possible reclamació, el client haurà de contactar amb Stringsfield.com, facilitant sempre i obligatòriament, per telèfon o per email, el seu nom i cognoms, número de comanda i data, i número de factura. No s'atendran reclamacions efectuades per les xarxes socials, WhatsApp o qualsevol servei de missatgeria instantània, xat, Messenger, vídeo-xat, etc. Per a l'obtenció del bon servei que oferim, els clients hauran de comunicar-se per les vies que se'ls indiquin, i fer-ho sempre de forma clara, educadament, i si és de forma escrita sense faltes d'ortografia. No podem garantir un bon servei si no podem comprendre als nostres clients.

La legislació ofereix solucions en defensa dels clients, i en molts casos aquestes solucions passen per un procés llarg i costós de notificacions i autoritzacions. Nosaltres no hem inventat la llei, però hem de acollir-nos a ella. No obstant això, podem realitzar les devolucions de forma molt més àgil i senzilla, sempre que el client manifesti de forma expressa la seva bona voluntat i el seu bon fer. Per a qualsevol reclamació, des Stringsfield recomanem que el client es posi SEMPRE en contacte per via telefònica abans d'iniciar qualsevol actuació, per poder tenir constància de les seves demandes i assessorar pel que fa a la legislació i els procediments. En cas contrari, en el present document, que el client ha acceptat en el moment de finalitzar la comanda, vénen exposat el procediment, de forma detallada, per a interposar reclamació.

LEGISLACIÓ

Stringsfield.com actua segons la legislació reglamentària, que es compon amb la normativa següent:

- La Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació.

- Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, modificada per la llei 47/2002 per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7 / CE, en matèria de contractes a distància, i per a l'adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries.

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació.

- El Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals.

- La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

- La Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum.

- Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre .

En qualsevol cas, la garantia dels productes serà sempre de 2 anys a comptar de la data de compra. Stringsfield es reserva el dret a ampliar aquest període si el fabricant i / o distribuïdor atorgués un termini més llarg.

CONDICIONS

Hi TRES possibles casos per efectuar la devolució del producte.

1- El producte està defectuós en la seva totalitat o hem enviat un producte erroni.
2- El producte que hem enviat no és el que el client ha sol·licitat, i per error de Stringsfield hem enviat un altre de diferent, o la comanda està incomplet.
3- El client s'ha equivocat en comprar el producte o s'ho ha pensat millor i ha decidit canviar-lo per un altre producte o tornar-lo.

1- DEVOLUCIONS PER DESPERFECTES

El termini de devolució de la compra és de catorze dies naturals comptats des de la data de recepció del producte. Si des Stringsfield, pel motiu que fos, no facilitéssim al consumidor i usuari la informació sobre el dret de desistiment, s'ampliaria el termini per a desistir del contracte fins a dotze mesos després de la data d'expiració del període inicial. La llei regula igualment les obligacions que assumeixen les dues parts del contracte en cas de desistiment, així com els efectes del mateix respecte als contractes complementaris. En aquest cas, com la informació està continguda i exposada de forma clara en aquest apartat, i atès que quan el client realitza una compra a través del web, està acceptant de manera tàcita aquestes condicions, està implícitament contingut que s'ha llegit els termes i condicions i que està informat.

Els ports de les devolucions seran assumits per Stringsfield sempre que el producte presenti algun tipus de desperfecte, trencament, mal funcionament, etc., i estigui defectuós total o parcialment. En aquest cas, segons les condicions concretes de cada situació, o bé Stringsfield ordenarà una recollida mitjançant agència de missatgeria al domicili del client, o bé el client es farà càrrec en primer terme de les despeses d'enviament del producte defectuós, per després ser reemborsats aquestes despeses per Stringsfield, bé reemborsant mitjançant transferència bancària aquestes despeses, bé mitjançant la creació d'un cupó de descompte per a una propera compra. El client també podrà optar per canviar l'import de les despeses d'enviament abonats a priori per productes, mai superant l'import de les despeses L'elecció d'una o altra opció es pactarà en cada cas depenent de la disponibilitat del producte, dimensions, pes, estat del producte, i totes i cadascuna de les circumstàncies concretes que puguin envoltar cada un dels casos.

2- DEVOLUCIONS PER COMANDES INCOMPLETS O AMB INCIDÈNCIES.

Encara que l'índex d'errors és molt baix, hi ha la possibilitat que tinguin lloc incidències durant el procés de preparat de la comanda, manufactura, embalatge i enviament. Tant per la part humana, en la qual podem equivocar-nos en realitzar una tasca, com en la part tècnica, que afecta els aspectes informàtics i logístics i que pot estar subjecta a errors, en Stringsfield podem equivocar-nos i enviar als clients productes que no han sol·licitat. Si el client rep al seu domicili un producte que no ha sol·licitat en lloc d'un altre que sí va comprar, assumim la nostra responsabilitat i ens comprometem a la substitució de l'article erroni pel correcte en el menor termini i sempre a ports pagats per part de l'empresa .

Si vostè rep un producte equivocat, s'ha de posar en contacte amb nosaltres immediatament perquè subsanemos l'error. Per a això, recomanem que es posi en contacte telefònicament o per correu electrònic (no a través de Whatsapp, xarxes socials o xat) i ens comuniqui el seu nom, dni, número de comanda i la seva incidència. Li demanarem que ens envieu fotografies del producte a través d'email perquè puguem comprovar que, efectivament, el producte que vostè ha rebut no és el que va sol·licitar. Un cop realitzades les comprovacions, i si efectivament hem comès un error, procedirem a esmenar-ho. Si el producte que no li hem enviat està en estoc, li enviarem a un missatger que recollirà el producte erroni i li lliurarà el correcte, sense cost per al client. Si el producte que no li hem enviat no està en estoc, ens posarem en contacte amb vostè per pactar una solució que pot ser des reemborsar els diners fins substituir-lo per un altre producte, esperar que torni a estar disponible, etc. En qualsevol cas, el client (òbviament) no tindrà repercutit cap tipus de despesa, i intentarem sempre compensar-li les molèsties ocasionades.

També hi ha la possibilitat que la seva comanda estigui incomplet, i que, per error informàtic o en el procés d'embalatge i manipulació, algun producte no li sigui enviat al client. En aquest cas, el client s'haurà de posar en contacte amb nosaltres TELEFÒNICAMENT, i indicar el nom, dni, número de comanda i la seva incidència. Des Stringsfield procedirem a enviar-li, sense cap cost per al client, el producte no inclòs, amb la major celeritat possible, sempre que el producte estigui en estoc. En el cas que el producte no es trobés en estoc, ens posarem en contacte amb vostè per pactar una solució que pot ser des reemborsar els diners fins substituir-lo per un altre producte, esperar que torni a estar disponible, etc. En qualsevol cas, el client (òbviament) no tindrà repercutit cap tipus de despesa, i intentarem sempre compensar-li les molèsties ocasionades.

3- DEVOLUCIONS A DEMANDA DEL CLIENT.

Segons la llei, quan un client vol fer una devolució per disconformitat, perquè ha canviat d'idea, perquè s'ho ha pensat millor i no ho vol, i el motiu de la devolució no és cap dels exposats en els punts 1 i 2, ha d'exercir el seu DRET DE DESISTIMENT per poder reclamar. Per a això, la llei estipula un rigorós protocol de seguir, i que detallem a continuació.

En el següent ENLLAÇ podrà trobar el formulari per exercir el dret de desistiment. Ha de descarregar-lo i llegir-lo detingudament, ja que la incompletud de l'esmentat formulari invalidaria el mateix. El client haurà de omplir en tots els camps i adjuntar els documents que se li requereixen en aquest formulari. Un cop omplert, l'ha de trametre a l'adreça que figura a la capçalera del formulari per CORREU CERTIFICAT AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda. La devolució de l'import de la comanda serà realitzada de la mateixa manera en què va ser efectuat el pagament. Si la devolució de l'import porta associat algun tipus de recàrrec impositiu o comissió bancària, serà assumit pel client, que haurà d'abonar-prèviament a la devolució. Si el pagament es va fer amb targeta de dèbit o crèdit a través de la passarel·la de pagament de Stringsfield.com, el client haurà d'indicar en el formulari les dades de la targeta i del compte bancari associat, en la qual haurem de realitzar la devolució de l' import. Per evitar qualsevol tipus de frau, haurà d'aportar justificant de titularitat del compte, signat i segellat per l'entitat bancària, i còpia de la targeta. Ja que totes les operacions realitzades amb targeta de crèdit o dèbit porten associada una comissió bancària assumida per Stringsfield, l'empresa retornarà al client l'import de la seva comanda restant la comissió bancària aplicada.

No es poden dret de desistiment en els següents casos:
- Si la comanda consta de productes fora d'estoc, que no es trobin en catàleg en el moment d'efectuar la compra, o bé que hagin estat demandats expressament a petició del client i que l'empresa hagi sol·licitat a distribuïdor de forma expressa.
- Si el producte ha estat utilitzat, desprecintat o obert per qualsevol procediment *.
- Si el producte no es retorna en el seu embolcall original i sense l'embalatge de l'enviament amb el qual es va rebre *.

* Per a informació sobre l'embalatge, consulteu la secció "Devolució del material".

Els ports de les devolucions, en el cas que el client s'hagi equivocat o simplement hagi canviat d'idea i vulgui tornar-lo, seran assumits SEMPRE pel client. Per a la devolució de la comanda, el client podrà escollir la forma d'enviament que desitgi, sempre a PORTS PAGATS. No recollim cap material a ports deguts. Si el material pateix algun desperfecte la responsabilitat serà del client en tot moment. Per això recomanem que el client es prengui el seu temps embalant el paquet i que contracti una assegurança d'enviament, per assegurar-se que el producte no pateix danys en el transport o que, en el cas que els patís, l'agència garanteix el reintegrament de l' valor total assegurat.

Important: No es realitzarà cap abonament de cap tipus fins que al Strigsfield no hàgim verificat que tant el producte com el seu embalatge es troben en perfecte estat.

Queden exclosos de les esmentades garanties tots aquells productes que no es trobin en catàleg en el moment d'efectuar la compra, o bé que hagin estat demandats expressament a petició del client i que l'empresa hagi sol·licitat a distribuïdor de forma expressa.

PASSOS A SEGUIR PER EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT

1- El client ha de notificar de forma fefaent el seu desig d'exercitar el seu dret de desistiment del contracte, i pot contactar amb Stringsfield per telèfon o correu electrònic, i mai per Whatsapp, xarxes socials, xat, o qualsevol via telemàtica que no sigui el telèfon o el correu. Com a consumidor o usuari ha de saber que abans que venci el termini per desistir, ha de notificar de forma fefaent a l'empresari la seva decisió de desistir del contracte. Legalment, es considera una notificació quan s'envia un document per correu certificat i amb justificant de recepció, encara que també podrem admetre com a informació del desig d'exercir el dret de desistiment un correu electrònic amb les dades del client, nom i cognoms, número de comanda , número de factura i dni.

2- Després, el client ha de descarregar-se el FORMULARI per exercir el dret de desistiment, emplenar-lo i adjuntar tota la documentació requerida, i enviar-lo per CORREU CERTIFICAT I AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ. En aquest pas no s'admetrà altre tipus de comunicació que no sigui l'esmentada.

3- Un cop el client hagi exercit el seu dret de desistiment, dins dels 14 dies naturals des de la recepció de l'enviament, i en Stringsfield hàgim rebut la notificació fefaent del seu desig de retornar els productes que va adquirir, li enviarem una autorització per correu electrònic perquè procedeixi a enviar el material que desitja tornar. Després de rebre aquesta autorització, el client haurà d'enviar A PORTS PAGATS i correctament embalat la comanda que va rebre.

4- Quan en Stringsfield rebem la comanda, procedirem a revisar que cap dels components hagi estat manipulat ni cap dels embalatges originals present trencaments ni desperfectes. Si tot està en les mateixes condicions en què el client les va rebre, procedirem a tornar els diners, que es realitzarà en la forma en què s'indica més amunt i en el propi formulari, i com a màxim en el termini de 30 dies.

Com s'ha indicat reiteradament en aquestes condicions, Stringsfield es reserva el dret a sol·licitar qualsevol tipus de documentació que acrediti la identitat del client, la titularitat de la seva targeta o del seu compte bancari, factura de compra, etc.

DEVOLUCIÓ DEL MATERIAL

En el cas de devolucions per disconformitat, l'article ha d'estar en perfecte estat. Plàstics esquinçats o inexistents, embalatge original danyat, esgarrapades o restes de brutícia, manca de material de protecció, etc. originaran malauradament la no devolució del producte. Important: El producte ha d'estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original, així com qualsevol embalatge extra i el material protector de farciment o qualsevol obsequi adjunt que se li hagués lliurat al client, que també ha d'estar en òptimes condicions i sense obrir de la seva embalatge original. No enganxeu cap etiqueta o adhesiu ni escrigui res a la caixa del fabricant. Articles sensibles a cops (aparells electrònics i instruments) han de ser enviats amb un embalatge extra i amb material protector de farciment per totes bandes. Només així es garantirà la seguretat i protecció contra danys durant el transport. En general, si el seu enviament de devolució està embalat tal com el va rebre de la nostra part, la seguretat està garantida. Stringsfield.com es reserva el dret a sol·licitar l'enviament de fotografies mitjançant email del producte presumptament malmès per la confirmació i devolució, si escau, del producte o import. Les fotografies hauran d'estar realitzades amb la llum suficient perquè la comprovació sigui efectiva i hauran de realitzar-se el nombre de fotografies suficients que Stringsfield.com consideri oportú per a la verificació dels danys o trencaments reclamats pel client. Si el client es negués a l'enviament d'aquestes fotografies, Stringsfield.com es reserva el dret a no complir amb les responsabilitats de garantia i compra anteriorment establertes.

En cas que el client realitzi una devolució, haurà d'informar del seu desig d'exercir el dret de desistiment. Sense aquesta autorització el paquet podria ser rebutjat. Important: aquestes observacions no són aplicables a productes desprecintats, sense el seu embalatge original, amb esgarrapades, amb restes de brutícia, danyats, o productes amb l'embalatge trencat o obert. A més, tot article que tingui les etiquetes de número de sèrie o de garantia manipulades, llevades o deteriorades perdrà automàticament la garantia i el seu corresponent dret de devolució. En el cas que el producte no sigui retornat en perfectes condicions, es denegarà el canvi d'aquest i el client haurà de pagar les despeses del transport. Si el producte retornat resultés que funciona correctament i que el no funcionament ha estat a causa d'un desconeixement de l'usuari (no llegir el manual, que el mal funcionament sigui d'un altre producte i no del adquirit en Stringsfield.com, etc.), el client haurà de pagar les despeses de transport i les hores de tècnic emprades pel departament corresponent. Stringsfield.com no es farà càrrec, en cap cas, de la devolució dels imports en concepte d'aranzels, impostos, taxes i altres despeses que el client hagi d'abonar al país de destinació.
El client podrà fer-nos arribar el material mitjançant l'agència de transport que preferiu.

MODIFICACIONS DE COMANDES

Abans de realitzar una compra, el client ha d'estar completament segur que els articles que està comprant són els que desitja, i en cas de dubte s'ha de posar en contacte amb nosaltres, per correu electrònic o per telèfon, abans de finalitzar la compra. Un cop finalitzada, i si la comanda ja ha estat processat i ha sortit de les instal·lacions de Stringsfield, el procés de compra es donarà per completat i el client no podrà realitzar cap modificació. Si el client observa, immediatament després de realitzar la compra, que ha comès un error o canvia d'opinió, ha de contactar amb nosaltres immediatament SEMPRE PER TELÈFON, i comunicar-la paralització de l'enviament. Després, per correu electrònic, el client ha de notificar per escrit, amb el seu nom, número de document i número de comanda, i amb un text clar i sense faltes d'ortografia, que desitja cancel·lar l'enviament o, si voleu modificar-lo, exposar de forma clara i detallada les modificacions que desitjaria realitzar. En aquest cas, si l'import resultant fos més gran que el que el client ha abonat, Stringsfield no enviarà cap article contingut dins d'aquesta comanda fins que no estigui abonat l'import total, modificacions incloses. En cas contrari, i si les modificacions de la comanda comporten que l'import final sigui inferior al ja abonat, Stringsfield es reserva el dret de no abonar la diferència o, en cas de fer-la, tenir un termini de fins a 30 dies per realitzar-la. El client podrà, si vol, canviar la quantitat restant per articles fins a completar l'import abonat inicialment. Stringsfield es reserva el dret a sol·licitar el pagament de quantitats addicionals si els nous productes excedeixen el pes o dimensions de la comanda original, calculat a través del nostre sistema informàtica a través del web.

Si la comanda ja hagués estat recollit per l'agència de missatgeria i estigués fora de les instal·lacions de Stringsfield, en no cabre ja cap modificació, el client haurà d'esperar a rebre la mercaderia i després formular el seu desig d'exercir el dret de desistiment, exposat més amunt.

Insistim, tot es pot solucionar de forma molt més senzilla si el client està disposat a comunicar-se educadament ia establir un diàleg amb el personal de l'empresa, per això tenim dues línies telefòniques i un correu electrònic en què els clients poden informar-nos de les seves incidències , i en els quals sempre se'ls intentarà donar la millor solució.